Det finns en risk att evenemang som den stora strömmingsmarknaden i Helsingfors dör ut i brist på fiskare.

Magnus Nyholm från Tirmo i Borgå skärgård har sålt sin fisk på marknaden i nästan 30 år. Han är oroad över att den unga generationen inte kan tänka sig en framtid som fiskare.

Fiskarnas medelålder blir allt högre och inga nya är på kommande. Den yngsta nyländska fiskaren som Nyholm känner är hans kusin, som är 45 år. Inget av hans fyra barn har valt att fortsätta i sin fars fotspår.

Det enda sättet att rädda fiskaryrket enligt Nyholm är att myndigheterna fattar drastiska beslut. Pappersarbete är svårt och tar allt mer av fiskarens tid och utrustningen dyr. Han själv har satsat på att förädla egen och andras fisk för att få jämnare, säkrare inkomster.

För tillfället förbereder sig Nyholm för den traditionella strömmingsmarknaden vid Salutorget i Helsingfors i oktober. Marknaden har arrangerats åtminstone sedan 1745.

Källa: Yle Östnyland 20.9.2012