Skrämseltaktiken för att splittra den jättestora skarvkolonin i Sastmola var ingen lyckad åtgärd. Det anser Österbottens Fiskarförbund.

Det resulterade i att detväxte fram flera skarvkolonier i Kristinestad, Närpes och Vasa istället.

Nu kommer Österbottens Fiskarförbund och fiskeområdena i Österbotten att anhålla om tillstånd att reducera skarvstammen på annat sätt, genom skyddsjakt och genom att pricka fåglarnas ägg.

– Skrämseltaktiken var inte bra alls. Då sprider de bara ut sig ännu mera, säger Paavo Rantala, disponent för Kristinestads-Storå fiskeområde.

Ingen slump att skarvarna ökade

Österbotten fick tillökning av skarvar senaste sommar. Marina Nyqvist på Österbottens fiskarförbund tror inte det var en slump att landskapet fick ganska precis 4000 nya skarvpar strax efter att de 4000 skarvpar som häckade i Sastmola skrämdes iväg med kanonskott.

– Ökningen är helt märkbar i Österbotten. Till exempel i Pjelaxfjärden fanns i fjol 150 par och i år var de över tusen par. I Stadsfjärden i Vasa ökade antalet från 400 par i fjol till 1900 par i år. Några nya kolonier kom till i Nykarleby och Korsholm, summerar Nyqvist.

Fiskare har kunnat konstatera att deras fångst har minskat märkarbart i somaras.

– De har fått endast 20 procent av vad de brukar få, säger Nyqvist.

Abborren är känslig

Specilellt Abborren är känslig för skarvarnas predation.

– Abborren är en av den ekonomiskt viktiga fiskarna. Också fiskuppköpare har märkt att mängden abborre har minskat i Österbotten i år.

Fiskeområdena i Österbotten anhåller nu om undantagstillstånd att dels få pricka skarvägg och dels idka skyddsjakt på skarv för att minska den stora populationen.

Fiskarförbundet har sammanställt en enhetlig ansökningsmodell med bilagor, som alla fiskeområden kan använda i sina ansökningar.

Källa: Yle 15.11.2016