Fiskaren Martin Talvitie i Malax är inte nöjd med NTM-centralens beslut om skarvproblematiken i Korsnäs-Malax fiskeområde. Nu får man skjuta skarv, men i allt för liten utsträckning.

NTM-centralen har beviljat Korsnäs-Malax fiskeområde tillstånd att skjuta skarvar och olja ägg. Men fiskarna är inte nöjda.

– Det där beslutet gynnar inte fisket. Det är fiskstammarna vi måste börja vårda mer än vad vi gör. Skarven är en belastare på fiskstammen, så jag tycker det ska gälla hela området och i större utsträckning, säger fiskaren Martin Talvitie.

NTM-centralen beviljar oljning av ägg endast på Juckasgrynnan i Stadsfjärden i Vasa. Fiskeområdet hade hoppats få olja ägg på betydligt fler öar, bland annat i Malax.

Vad gäller jakt beviljades tillstånd att skjuta 30 skarvar per år i tre års tid. Det är 20 skarvar färre per år än vad fiskeområdet hade ansökt om. Jakten begränsas till Gråsälsstenarna i Petalax ytterskärgård och vid Gråsälsbådan i Sundoms ytterskärgård. Jakt på Fjärde grynnan i Malax tillåts inte. Det här är inte tillräckliga åtgärder anser Talvitie.

– Det är klart att det är ett steg i rätt riktning, men det är en promille i rätt riktning. Inte kan vi ju skjuta bara 30 skarvar, om vi skulle fått skjuta 3 000 per år, så då skulle det ha kunnat ge någon effekt, men 30 skarvar ger ingen effekt.

Oro för Malaxsiken

Främst är Talvitie orolig för den speciella fiskart som man har i Malax, nämligen Malaxsiken.

– Bästa moderssiken kommer in hit och har rom som övervintrar och kläcks på våren. Vi har en speciell sikstam och den är bara 500 meter från skarvkolonin. Jag har svårt med att ha en skarvkoloni vid en fiskstam som vi vårdat sedan början av 1980-talet. Malaxsiken är eftertraktad i hela landet.

Tiden då man får olja äggen och skjuta skarven är också begränsad. Äggen ska behandlas före 20 maj och skyddsjakten får börja först efter 20 augusti. Talvitie har en annan syn på saken.

– Avskjutning från islossningen då de anländer skulle vara en ganska bra idé, två veckor innan de börjar häcka. Sedan under häckningstiden kan man använda sig av oljning och äggprickning för att få bukt med problemet. Vi måste få ner stammen med minst 50 procent om fiskstammarna ska klara sig.

”Låt skärgårdsbefolkningen sköta naturen”

Enligt Talvitie lägger myndigheterna tyglar på skärgårdsbefolkningen och han anser att naturen skulle må bättre ifall man skulle lämna skötseln av naturen till skärgårdsborna.

– Jag tycker vi borde gå tillbaka till den tiden då skärgårdsbefolkningen höll skärgården i skick. De tog bort olika djur som belastade varandra i för stor grad. Till exempel trutarna tog man bort med äggprickning. Det var ju nästan skallgång så fort det var en säl på antågande: Det är säl på gång så håll ögonen öppna. Nu har vi flera tusen skarvar som vi inte kan göra något åt för att vi har blivit handlingsförlamade på den fronten.

– Låt skärgårdsbefolkningen sköta naturen så repar den sig. Fiskstammarna återhämtar sig och flera arter av fåglar kommer tillbaka. Ejdern och svärtorna har fallit bort, så inte är det bara fiskstammarna.

Källa: Yle 15.3.2017