Problemet med mask i torsk har ökat explosionsartat. Nära 100 procent av torsken är angripen av mask längs Skånekusten, skriver Sydsvenskan.

– Att sälen äter upp vår fångst, det är vårt problem. Men all sälmask som sprider sig till olika fiskar, det är ett jätteproblem för alla kustnära fiskarter. Frågan är hur många fiskarter som ska stryka med innan problemet med sälmask tas på allvar, säger fiskaren Björn Ulups, som går ut 25–30 sjömil från Ystad vid varje fisketur, till tidningen.

Masken finns i sälens mage och följer med ut i havet med avföringen, de äts av kräftdjur som i sin tur äts av fisk.

Enligt en dansk studie från Köpenhamns universitet hade 100 procent av provfångad torsk vid Ertholmene mask i levern. I genomsnitt fanns det 83 maskar per torsk. I extremfallet 377 levermaskar i en enda fisk. Studien är publicerad i tidskriften Journal of Helminthology.

Källa: Aftonbladet 4.3.2018