Den som äter mycket fisk löper mindre risk att drabbas av akut inflammation i bukspottkörteln, visar svensk forskning.

Risken minskar med upp till en femtedel för den som äter fisk minst två gånger i veckan.

Sambandet gäller för inflammationer i bukspottkörteln som inte beror på gallsten. Största delen av inflammationerna i bukspottkörteln orsakas av för mycket alkohol.

Forskningen omfattar information om drygt 70 000 patienter i åldern 45-84 år. Av dem insjuknade 320 i akut cancer i bukspottkörteln under granskningsperioden 1998-2010.

Resultaten publicerades i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition.

I Finland uppdagas årligen 4 000-5 000 fall av inflammation i bukspottkörteln.

Det är frågan om en allvarlig sjukdom, som två till tre av hundra drabbade dör av. Inflammationerna i bukspottkörteln beror främst på två orsaker. Sju fall av tio orsakas av för stor alkoholkonsumtion och två av gallsten.

Det vanligaste symptomet är svåra smärtor i övre delen av magen som ofta strålar ut i ryggen. Ofta mår den sjuka också illa och kastar upp.

Källa: Yle 29.12.2014