Om allt går bra kan du hitta fiskleverolja i din hudkräm inom en snar framtid. Ett nytt projekt ska ge bättre tillväxt inom fiskebranschen, men samtidigt öka hållbarheten inom industrin. Nu är det inte bara fiskköttet, utan hela fisken som ska användas.

– Vi strävar efter att kunna förädla fisken till bland annat proteintillskott i livsmedel, eller oljor som ska kunna användas i kosmetika, det säger Guy Svanbäck som är verksamhetsledare för Österbottens fiskarförbund och aktiv i Aktion Österbotten som är med i projektet.

Europeiska havs- och fiskerifonden bidrar sammanlagt med 8,7 miljoner euro som ska användas för olika projekt inom den finländska fiskenäringen.

Aktion Österbotten får en miljon av de här pengarna för att under åren 2017-2018 kunna utveckla så kallade mervärdesprodukter av fisk. Om projektet blir framgångsrikt kan föreningen få ytterligare en miljon euro i stöd.

En av planerna är att utvinna oljor och proteiner ur fisken. De här kan sedan användas som ingredienser i livsmedel, kosttillskott, kosmetika och i mat för husdjur.

Oljor eller proteiner som kollagen kan utvinnas ur fisk och potentiellt användas i hudvård.

Många av oss äter kapslar av fiskleverolja som ett kosttillskott, men de flesta produkter som säljs i Finland är tillverkade antingen i Norge eller i Island. I framtiden är det möjligt att vi också får tag på finländska kapslar.

Mer lönsamt och ekologiskt fiske

– Här i Finland producerar fiskeindustrin främst livsmedel, men det går att göra andra produkter av de delarna av fisken som annars blir foder eller kastas bort, säger Svanbäck.

I dagens läge grävs en del av slaggprodukterna från fiskeriet helt enkelt ner, eftersom det inte finns någon efterfrågan på dem.

Att kasta bort delar av fisken är både oekologisk och oekonomiskt. Trots att Finland har en stor fiskeindustri så är den inte särskilt lönsam.

– Fiskerihushållningen har stor tillväxtpotential och nu vill vi sätta fart på den tillväxten. Fisk kan ge mycket högre ekonomisk tillväxt i samhället jämfört med nuläget om till exempel de arter som i dag betraktas som mindre värdefulla i framtiden ska användas för tillverkning av mervärdesprodukter, säger sakkunnig Timo Halonen på jord- och skogsbruksministeriet.

De arter man inom ministeriet siktar in sig på är strömming, mört och vassbuk.

100 procent ska tas till vara

– I praktiken innebär det här projektet att man kan ta till vara 100 procent av fisken. I dagens läge blir en stor del antingen foder eller biogas eller så kastas det bort, säger Svanbäck.

Så vad innebär det här för den enskilda fiskaren?

– Målet är att alla ska få mera pengar i handen, också fiskaren. I praktiken betyder det att om fiskaren säljer till exempel det som blir över av fisken efter att den fileats så ska hen kunna sälja det till ett företag som gör något vettigt av det och få pengar för det. Slaggprodukterna ska inte ges bort gratis, säger Svanbäck.

Projekten väntas också gynna fiskodlingen.

Stor ekonomisk vinning att vänta

Svanbäck tror att projektet kan leda till en stor tillväxt inom fiskbranschen.

– Det är svårt att ge några exakta siffror, men jag gissar att vi pratar om miljonbelopp inom de kommande åren. I det långa loppet kan det handla om hundratals miljoner euro, säger han.

Enligt honom blir det intressant att se hur det här nätverket med ungefär 40 olika aktörer ska fungera. I nätverket ingår allt från myndigheter och forskningsinstitut, till företag och organisationer och alla arbetar för samma mål. Bland annat ska 20 förädlingsföretag delta i innovationsprogrammet.

– Fiskerinäringen har ofta gått sin egen väg, men vi behöver intryck utifrån för att kunna utvecklas, säger han.

Förutom att förädla fisk vill man öka anseendet själva råvaran. Så kallad skräpfisk ska göras mera attraktiv för finländarna. Strömming, mört och vassbuk ska serveras både i finländska hem och på lyxkrogar.
Källa: Yle 3.4.2017