Finlands fiskekvoter i Östersjön år 2018 är enligt ett beslut av EU:s fiskeriråd 9.10 följande:

Bottniska vikens strömming                                       69 359 ton

Huvudbassägens, Skärgårdshavets

och Finska vikens strömming                                    50 298 ton

Torsk, östliga                                                             499 ton

Torsk, västliga                                                           48 ton

Huvudbassängens och Bottniska vikens lax            23 548 st

Finska vikens lax                                                      8 977 st

Vassbuk                                                                    13 545 ton