Äldre som får i sig mycket fett från fet fisk lever mer än två år längre än andra, visar en stor amerikansk studie. Det är mycket bättre att äta lite fisk än ingen, förklarar forskarna.

Sedan tidigare är det känt att omega-3-fett som finns i fisk kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Däremot har det saknats forskning kring hur den totala dödligheten påverkas och om intaget även har betydelse när man redan blivit äldre.

Den nya studien som presenteras i senaste numret av ansedda Annals of internal medicine är gjord av en tungviktare på området, Dariush Mozaffarian som är professor vid Harvard school of public health. Han har analyserat data kring 2700 personer som är äldre 65 år och som följts under 16 år. Deltagarna har inte ätit tillskott omega-3 utan vanlig mat.

Slutsatsen är att dödligheten i varje given ålder sjönk med 27 procent för dem som vid blodprover hade högst halt av de fleromättade fettsyrorna i blodet.

– Våra fynd visar på betydelsen för hälsan av att ha tillräckligt hög nivå av omega-3-fett i blodet, och att detta ger fördelar som senare i livet faktiskt kan förlänga den återstående livslängden, kommenterar Dariush Mozaffarian.

Omega-3-fett är de mest flexibla fettsyrorna som återfinns i de delar av kroppen där kraven på snabbhet och precision är allra störst, som i ögonlock, hjärt- klaffar, spermier och inte minst hjärnan. Omega-3 utgörs i sin tur av tre olika fettsyror som kallas EPA, DPA och DHA. Ju mer känslig kroppsfunktionen är desto högre är andelen DHA.

Ett skäl till att fettsyrorna uppmärksammats mycket på senare år är att livsmedelsindustrin under i stort sett hela 1900-talet jobbade för att få ner andelen med syfte att förlänga varornas hållbarhet. Omega-3-fett härsknar mycket lättare än till exempel mättat fett.

Dariush Mozaffarians studie visar nu att de som fått i sig mest DHA via kosten minskade risken för att dö i kranskärlssjukdomar med 40 procent och särskilt dödlighet kopplat till arytmier minskade med 45 procent. DPA var i stället tydligast kopplat till minskad risk för att dö i stroke medan EPA var starkast kopplat till hjärtinfarkter utan dödlig utgång.

Den främsta källan att få i sig alla dessa fettsyror via maten är att äta fisk. Omega-3 finns även i rapsolja och linfröolja men då handlar det i första hand om fettsyran EPA.

Det behövs, enligt forskarna, inte jättemycket omega-3 för att uppnå stora hälsovinster.

– Störst valuta för pengarna får den som går från inget intag till ett måttligt intag, eller ungefär två portioner fet fisk i veckan, säger Dariush Mozaffarian.

 

Källa: SvD/ SFR 2.4.2013