Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on muun muassa selvitetty laitoksen vaikutuksia lähialueisiin asukaskyselyllä. YVA menee seuraavaksi työ- ja elinkeinoministeriön käsittelyyn.

Fennovoima toimitti torstaina työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa on selvitetty noin 1 200 megawatin ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutuksia Pyhäjoen Hanhikiven niemellä.

Pyhäjoelle rakennettava ydinvoimalaitos on tyypiltään AES-2006 painevesilaitos, jonka toimittamisesta Fennovoima sopi venäläisen Rusatom Overseas -yhtiön kanssa viime joulukuussa.

YVA-selostus on laadittu YVA-lain ja -asetuksen vaatimusten mukaisesti ja sen laadinnassa on huomioitu yhteysviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön YVA-ohjelmasta joulukuussa antama lausunto.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on selvitetty laitoksen rakentamisen ja käytön aikaisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Menettelyn yhteydessä on toteutettu muun muassa asukaskysely ja sidosryhmähaastattelut sekä mallinnettu jäähdytysveden ja melun leviämistä ja vaikutuksia.

YVA-selostuksen mukaan Pyhäjoen ydinvoimalaitos on toteuttamiskelpoinen ja laitoksen ympäristövaikutukset vesistöön, kalatalouteen ja niemen luonnonsuojelukohteisiin ovat lievempiä kuin alkuperäisessä suunnitelmassa olleen noin 1 800 megawatin laitoksen.

YVA-menettely päättyy, kun työ- ja elinkeinoministeriö antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta.

Lähde: Yle 13.2.2014