I en norsk opgørelse over registrerede aktive fiskere i erhvervet, var der ved udgangen af 2011 sket en reduktion på hele 6 procent ned til 12030 fiskere.

Nedgangen var en del lavere når man sammenligner med fiskefartøjer, oplyses det fra det norske Fiskeridirektorats Statistikafdeling.

Man finder dog store forskelle i statistikken, hvis man sammenligner erhvervsfiskere og fritids- og bierhvervsfiskere i Norge. For bierhvervsfiskerne var nedgangen oppe på hele 12 procent. Samtidig er gennemsnitsalderen for erhvervsfiskerne på bare 22 år steget med ca. 6 år fra 39,3 år i 1990 til 45,5 år, hvorimod tallet for bierhvervsfiskerne er faldet med knap 1 år, fra 66 år til 65,5 år i samme periode. 

De unge fiskere under 30 år i erhvervet er i perioden 1990 til 2012 faldet til næsten det halve, fra 33 procent til nuværende 18 procent. Til gengæld er andelen af fiskere over 60 år øget med hele 8 procent fra en andel på 12 procent i 1990 til 20 procent i 2012. 

I samme periode er antallet af fiskefartøjer som er registreret i det norske Mærkeregister blevet reduceret med 31 fartøjer fra i 2011 at have været 6250 fartøjer til i 2012 at være nede på 6219. 

taulukko

Källa: Fiskeridir.no/ FiskerForum.com