Finland exporterade 85 miljoner kilo fisk och fiskprodukter 2018. Exporten ökade med 8,5 miljoner kilo jämfört med året innan. Värdet på exporten, 181 miljoner euro, ökade med 33 miljoner euro.

Uppgången i värdet av fiskexporten berodde på att vidareexporten av färsk norsk hel lax till övriga Europa ökade från 96 miljoner euro till 137 miljoner euro. Exportmängden var över 23 miljoner kilo.

– Utan vidareexporten var exportmängden, 62 miljoner kilo, densamma som 2017. Värdet på exporten minskade 9 miljoner euro till 44 miljoner euro, berättar överaktuarie Pentti Moilanen på Naturresursinstitutet (Luke).

De viktigaste exportländerna för fisk och fiskprodukter var Frankrike, Storbritannien, Litauen, Estland, Polen, Danmark och Spanien. Tillsammans 44 procent av exporten av färsk hel lax gick till Frankrike och Storbritannien.

Färsk lax och regnbåge, färsk och djupfryst strömming och vassbuk samt rom och romprodukter hörde till de viktigaste exportprodukterna från Finland.

Importen av fisk minskade lite

Finland importerade 117 miljoner kilo fisk och fiskprodukter 2018. Jämfört med året innan minskade importen med ett miljon kilo. Värdet på importen, 522 miljoner euro, ökade med 11 miljoner euro.

Färsk lax importerades 47 miljoner kilo. Om man tar bort vidareexporten, blev kvar i Finland under 24 miljoner kilo färsk lax. Detta är tre miljoner kilo mindre än 2017.

De viktigaste länderna från vilka fisk och fiskprodukter importerades var Norge, Sverige, Danmark och Estland.

Statistik: Utrikeshandeln med fisk 2018

Källa: Naturresursinstitutet 20.3.2019