Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle tutkimusmäärärahan kalojen loistilanteen selvittämiseksi Suomen merialueilla.

Erityisesti selvitetään silakan ja kilohailin sukkulamatotilanne. Selvitys liittyy EU-komission viime vuoden lopulla antamaan loisasetukseen. Hankkeessa otetaan näytteitä myös kasvatetusta kirjolohesta ja siiasta. Hankeen ohjausryhmä kokoontui tänään keskiviikkona.

Lähde: MMM 16.5.2012