Evira on 8.11 asettanut arviointiryhmän arvioimaan SAKL:n laatiman rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeen.

Arviointi pyritään saattamaan loppuun 28.2.2013 saakka. Kun ohje on arvioitu ja sen on todettu täyttävän hyvän käytännön ohjeille asetetut vaatimukset, Evira toimittaa sen Euroopan komissiolle lisättäväksi komission ylläpitämään luetteloon kansallisista hyvän käytännön ohjeista.

Lähde: Evira 8.11.2012