SAKL on kysynyt puolueiden EU-vaaliehdokkailta vastauksia muutamaan kalastusta koskevaan kysymykseen (yksi ehdokas/puolue). Kysymyksiin ovat vastanneet Suomen Keskustan, Kansallisen Kokoomuksen, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolueen ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaat.

SAKL kehottaa jäseniä äänestämään ja vaikuttamaan kalastusasioihin myös tätä kautta.

Kysymykset olivat:

  1. Miten EU voi edistää Itämeren tilan parantumista (vaikuttavia tekijöitä ja riskejä esim. rehevöityminen, vierasaineet, öljyonnettomuudet jne.)?
  2. Miten voidaan turvata, että Suomen kalastuselinkeinon ja Itämeren erityisolosuhteet huomioidaan Euroopan Unionin päätöksenteossa?
  3. Jos sinut valitaan parlamenttiin, miten vaikutat siihen, että Suomen kalastuselinkeinon toimintaedellytykset parantuvat ja kotimaisen luonnonkalan saanti kuluttajille turvataan?

kuva 4web

Keskustan Mirja Vehkaperän vastaukset: 

  1. Euroopan unionin ja kaikkien jäsenmaiden on sitouduttava Itämeren tilan parantamiseen. Työkaluina meillä on käytössä unionin lainsäädäntö, yhdessä hyväksytyt politiikkaohjelmat sekä rahoitus. Sitoutuminen tarkoittaa toimenpiteitä muun muassa Itämeren rehevöitymisen hillitsemiseksi. Yksi toimenpide on poistaa pesuaineista fosfaatti. 
  2.  Euroopan parlamentissa tulee olla kotimaisesta kalastuksesta tietäviä ja kiinnostuneita päättäjiä. Unionin kalastuspolitiikan yhteiset tavoitteet on hyväksytty juuri vuoden alusta. Niissä painotetaan kestäviä kalakantoja, hyviä kalastuskäytäntöjä ja erityisesti toimia kalastuselinkeinon elvyttämiseen. Rahoitusta ohjataan pienimuotoisen kalastuksen tukemiseen, nuorille kalastajille ja paikalliselle kalastukselle. Tarvitsemme edelleen lisää tieteellistä tutkimusta kalakantojen tilasta. Ministerineuvostossa ja parlamentissa on onnistuttava vuosittain neuvotteluissa kalastuskiintiöiden tasoista. 
  3. Itämeren ja ympäristön parantaminen sekä kestävät luonnonkalakannat ovat kaiken keskiössä. Olen valmis tekemään lujasti töitä, jotta meillä olisi mahdollisuus syödä kotimaista puhdasta kalaa jatkossa entistä enemmän. Kalan saatavuus, myyntiketjut, jalostaminen ja käyttö vaativat kaikki uudistuksia. Kalastuksen kannattavuus ja uudet yrittäjät tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen.