SAKL on kysynyt puolueiden EU-vaaliehdokkailta vastauksia muutamaan kalastusta koskevaan kysymykseen (yksi ehdokas/puolue). Kysymyksiin ovat vastanneet Suomen Keskustan, Kansallisen Kokoomuksen, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolueen ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaat.

SAKL kehottaa jäseniä äänestämään ja vaikuttamaan kalastusasioihin myös tätä kautta. 

Kysymykset olivat:

  1. Miten EU voi edistää Itämeren tilan parantumista (vaikuttavia tekijöitä ja riskejä esim. rehevöityminen, vierasaineet, öljyonnettomuudet jne.)?
  2. Miten voidaan turvata, että Suomen kalastuselinkeinon ja Itämeren erityisolosuhteet huomioidaan Euroopan Unionin päätöksenteossa?
  3. Jos sinut valitaan parlamenttiin, miten vaikutat siihen, että Suomen kalastuselinkeinon toimintaedellytykset parantuvat ja kotimaisen luonnonkalan saanti kuluttajille turvataan?

kuva 5

Sosiaalidemokraattien Miapetra Kumpula-Natri:

  1.  EU voi tehdä Itämeren hyväksi paljonkin, onhan se EU:n sisämeri, jonka rantavaltioista kaikki paitsi Venäjä kuuluvat unioniin! EU voi esim. säätää maanviljelyn aiheuttamista päästöistä (mm määräämällä suojakaistojen leveydestä) ja tukea ympäristön suojelua taloudellisesti. Kalastuskin kuuluu EU:n päätösvaltaan. Roskakalojen kalastukseen voi kannustaa.
  2. Melko hyvin on toiminut Baltfish, jossa on alueellinen osaaminen kohdallaan ja EU on kunnioittanut sen lausuntoja. Maakohtaisissa kalastuskiintiöissä huomioidaan Itämeren rantavaltiot. 
  3. Tulen Pohjanmaalta, joten ymmärrän kalastuksen myös elinkeinona ja kokin tyttärenä kotimaisen kalan arvon myös kuluttajien ruokapöydässä! Kalakantojen kestokyvyn mukainen kalastus on minusta järkevää, toivottavaa ja kannustettavaa. Raportoimaton kalastus on saatava tiukemmalla valvonnalla kuriin, jottei rikkomusten taakkaa laiteta vain ammattikalastajille.

Parlamentissa edustajat puhuvat toisille, kertoisin Suomesta ja kalastuksestamme. Asia on tullut tutuksi eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajana, jossa myös olen kalastuselinkeinoa ymmärtänyt.