Neuvosto keskusteli muun muassa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta esillä olivat kysymykset joustavuudesta eri tarkoituksiin osoitettavien varojen käytössä sekä kalastusalusten tukimahdollisuudet.

Ministeri Koskisen mukaan Suomi voi kannattaa joustavuuden lisäämistä.

– Tämä ei kuitenkaan saa aiheuttaa järjestelmän monimutkaistumista tai muita hallinnollisia ongelmia. Kalastukseen osoitettavat tukimahdollisuudet on puolestaan valittava niin, että niillä voidaan edistää kestävän kalastuksen kehittämistä ilman kalastustehon kasvua. Kannatan mahdollisuutta myöntää tukea moottoreiden vaihtoon, kun se johtaa parempaan energiatehokkuuteen ja vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia. Erityisen tärkeää tuki on pienille aluksille, jotka kalastavat rannikolla tai sisävesillä.

Lähde: MMM 25.9.2012