EU:n maatalous- ja kalastusministerit päättivät Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2020 Luxemburgissa 14. lokakuuta järjestetyssä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa.

Suomi johti erittäin vaativia kiintiöneuvotteluita EU:n neuvoston puheenjohtajana. Ministeri Jari Leppä on tyytyväinen kokonaisratkaisuun.

”Itämeren turskakannat ja silakkakanta eteläisellä Itämerellä ovat erittäin heikossa tilassa. Jouduimme siksi tekemään välttämättömät päätökset kalastuskiintiöiden leikkaamisesta ja itäiseen turskaan kohdistuvan kalastuksen lopettamisesta. Samalla huolehdimme siitä, että jäsenmailla on keinot tukea elinkeinonsa lopettamaan joutuvia kalastajia”, Leppä toteaa.

Itämeren jäsenvaltiot ja komissio antoivat myös julistuksen turskankalastuksen ja eteläisen silakankalastuksen kriisin hallitsemisesta, jonka tarkoitus on mahdollistaa tukitoimet kalastustoiminnan lopettamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kalastusalusten romutustukea. Tämä vähentää riskiä sille, että laiton kalastus lisääntyisi ja kohdistuisi myös muihin kalakantoihin.

”Uskon, että saavutimme vastuullisen ja kestävän ratkaisu, joka tukee kalakantojen elpymistä ja turvaa kalastajien tulevaisuuden”, ministeri Leppä sanoo.

Neuvoston kokonaisratkaisu noudattaa tieteellistä neuvoa ja Itämeren kalakantoja koskevaa monivuotista hoitosuunnitelmaa. Myös Euroopan komissio tuki ratkaisua.

Kymmenestä kalakannasta kahdeksan kiintiö laskee, yksi säilyy ennallaan ja yksi nousee. Neuvosto päätti Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2020 seuraavasti:

 EU:n suurin sallittu saalis(TAC), tonnia    Muutos
Pohjanlahden silakkakiintiö 65 018 -27 %
Itämeren pääaltaan ja  Suomenlahden silakkakiintiö  153 384      -10 %
Riianlahden silakkakiintiö  34 445+ 1 %
Läntisen silakkakannan kiintiö   3 150-65 %
Kilohailikiintiö      210 147 -22 %
Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö86 575 lohta-5%
Suomenlahden lohikiintiö  9 703 lohta 0 %
Itäisen turskakannan kiintiö  2 000 (vain sivusaaliille) -92 %
Läntisen turskakannan kiintiö3 806-60%
Punakampelakiintiö 6 894-32 %

Lähde: MMM tiedote 15.10.2019