Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä osallistuu keskiviikkona 25. maaliskuuta EU:n maatalousministereiden videokokoukseen. Ministereiden on tarkoitus keskustella videokokouksessa koronaviruksen vaikutuksista maatalous-, kalatalous- ja elintarvikesektoreille. Puheenjohtajamaa Kroatia joutui aiemmin perumaan maaliskuun maatalous- ja kalastusneuvoston koronaviruksen (COVID-19) varotoimien vuoksi.

Ministerit keskustelevat lisäksi mahdollisista EU:n laajuisista toimista ja koko elintarvikesektorilla tilanteen helpottamiseksi.  Koronaviruksen aiheuttama markkinoiden epävarmuus heijastuu myös maatalousmarkkinoihin.

Ministeri Jari Leppä korostaa, että komission tulee seurata tilannetta tarkkaan ja ottaa tarvittaessa nopeasti poikkeustoimenpiteitä käyttöön elintarvikemarkkinoiden toimivuuden turvaamiseksi sekä viljelijöiden ja kalatalousyritysten tilanteen helpottamiseksi. Pandemiatilanteessa tulee kaikin tavoin välttää ruokaketjun toimijoiden altistumista virukselle, jotta huoltovarmuus ei vaarannu.

Lähde: MMM tiedote 24.3.2020