Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 17.-18. lokakuuta 2022. Ministerit keskustelevat mm. neuvoston asetuksesta koskien Itämeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamista vuodeksi 2023 ja maatalousmarkkinoiden tilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Maatalous- ja kalastusneuvosto pyrkii poliittiseen yhteisymmärrykseen ehdotuksesta vuoden 2023 kalastusmahdollisuuksista Itämerellä. Suomi kannattaa yleisesti komission tekemää ehdotusta, joka perustuu pääosin tieteelliseen neuvoon ja yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteisiin. Suomelle on tärkeää, että lohen kalastuskieltoa jatketaan Itämeren pääaltaalla ja että Suomen merialueilla lohen rannikkokalastus jatkuu nykytasollaan. Suomi katsoo kuitenkin, että kilohailin kalastusmahdollisuudet tulisi tieteellisen neuvon mukaisesti vahvistaa komission ehdotusta suuremmiksi.

Lähde: MMM tiedote 14.10.2022