EU:n kalatalousneuvosto pääsi 24.10. poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden 2024 kalastuskiintiöistä.

Kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuonna 2024
(alla seuraavat tiedot: Itämeren ao. kalakanta, EU TAC 2023, muutos sekä Suomen kiintiö)

Pohjanlahden silakka: 55 000 tonnia (-31 %), 45 092 tonnia
Pääaltaan silakka: 40 368 tonnia (-43 %), 8 853 tonnia
Läntinen silakka: 788 tonnia (0 %)
Riianlahden silakka: 37 953 tonnia (-17 %)
Kilohaili: 201 703 tonnia (-10 %), 10 379 tonnia
Pääaltaan/Pohjanlahden lohi: 53 967 lohta (-22 %), 13 945 lohta
Suomenlahden lohi: 10 144 lohta (7 %), 9 104 lohta
Itäinen turska: 595 tonnia (0 %), 10 tonnia
Läntinen turska 340 tonnia (-30 %), 3 tonnia
Punakampela: 11 313 tonnia (0 %)

Komission elokuun ehdotukseen verrattuna kalastusneuvoston päätös silakan osalta on tietysti helpotus, silakan kalastus voi jatkua tieteellisen neuvon mukaisesti, Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas toteaa. Suomen tavoitteet toteutuivat hyvin pitkälle. Kiintiöt alenevat kuitenkin todella rankasti ja tämä merkitsee kovia aikoja silakan kalastukselle ja myös silakasta riippuvaiselle teollisuudelle kokonaisuudessaan. Toimijakohtaisessa kiintiöjärjestelmässä erot toimijoiden välillä ovat myös kohtalaisen suuret, eräille toimijoille kalastusaika ensi vuonna voi olla kovin lyhyt. Etenkin keskisen silakan kiintiö on hyvin pieni.

Komissio pyytää ICES:lta tieteellistä neuvoa lohenkalastuksen lisäsäätelytoimenpiteistä vuonna 2024. Saadun neuvon perusteella komissio antaisi ennen kalastuskauden alkua ehdotuksen, jonka perusteella lohenkalastusta voitaisiin jatkaa Saaristomerellä, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa. Lohen osalta ratkaisu tarkoittaa, että epävarma tilanne jatkuu Ahvenanmaan, Saaristomeren, Selkämeren ja Merenkurkun alueen osalta ja tämä ei ole kalastusyrittäjien kannalta toivottava tilanne. Elinkeino edellyttää, että päätös lohenkalastuksen jatkamisesta saadaan hyvissä ajoin ennen kevään kalastuskautta.

EU:n päättämät Suomen pelagiset kiintiöt ajalla 2000–2024, ilman mahdollisia kiintiösiirtoja ja kiintiövaihtoja.

Lähde: MMM tiedote 24.10.2023 ja SAKL