EU:n kalatalousneuvosto pääsi 11.-12.10. poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden 2022 kalastuskiintiöistä.

Vuoden 2022 kalastuskiintiöt (suluissa vertailu vuoteen 2021):

Pohjanlahden silakka, 111 345 tonnia, Suomi 91 287 tonnia (-5 %)
Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka 53 653, Suomi 11 766 tonnia (-45 %)
Kilohaili, 251 943 tonnia, Suomi 13 010 tonnia (+13 %)
Itäinen turska, 595 tonnia, ainoastaan sivusaaliina, Suomi 10 tonnia (0 %)
Läntinen turska, 489 tonnia, ainoastaan sivusaaliina, Suomi 4 tonnia (-88 %)
Pääaltaan ja Pohjanlahden lohi, 63 811 kpl, Suomi 16 488 kpl (-32 %) (tähän liittyy kiintiösiirrot)
Suomenlahden lohi, 9 455 kpl, Suomi 8 486 kpl (+6 %)

– Keskisen kiintiöalueen silakkakiintiön voimakas leikkaus vuodelle 2022 merkitsee taloudellisesti hyvin vaikeata vuotta kyseisen alueen silakan ja kilohailin kalastusta harjoittaville yrityksille, Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas toteaa.

Kilohailikiintiön suurentaminen korvaa vain osin silakkakiintiön pienentymistä. Leikkaus kohdistuu erityisen voimakkaasti Saaristomeren trooli- ja rysäkalastajiin. Käytettävissä oleva silakkakiintiö vuonna 2021 on pienentynyt peräti 57 prosentilla verrattuna vuoteen 2018 ja pienenee nyt edelleen 45 prosenttia. Jalostusyrityksissä sekä kalajauhon ja rehun valmistuksessa raaka-aineen alueellinen saatavuus heikkenee myös huomattavasti.

– Positiivinen asia on, että Pohjanlahden silakkakiintiö pysyy korkealla tasolla myös vuonna 2022, Jordas sanoo.

Lohi on Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikkokalastuksen keskeinen laji, monilajikalastuksen perusta, ja siksi ammattikalastuksen oikeus lohenkalastukseen on turvattava. Kiintiöpäätökseen liittyvä mekanismi, jolla voidaan turvata rannikkokalastuksen kestävä ja kannattava lohenkalastus on siten erityisen tärkeä.

Lähde: EU-neuvosto tiedote 12.10.2021 ja SAKL (Suomen luvut epävirallisia)