Omkring en tiondel av de finländska yrkesfiskarnas årsinkomst är i farozonen i och med att EU-kommissionen inte längre vill betala ut så kallat sältoleransstöd.0

Orian Bondestam, fiskeriråd på jord- och skogsbruksministeriet, säger att pengar för sälstöd finns ännu för nästa år. De pengarna kan betalas ut till yrkesfiskarna på basis av den gamla förordningen.Hur det går efter det vet Bondestam inte eftersom lagstiftningen för nästa programperiod inte är klar.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) hoppas och tror att det ännu ska gå att fixa fram pengar för nästa programperiod. Han kommer att ta upp ärendet på Europaparlamentets plenum i oktober.

Godkänns hans förslag inleder parlamentet och kommissionen förhandlingar varefter ärendet går till ministerrådet. I det skedet bör också de nationella ministerierna vara med på noterna.–Vi har därför informerat försvarsministern Carl Haglund (SFP) som i sin tur har kontakt med jord- och skogsbruksministern, säger Nils Torvalds medarbetare Mats Löfström.

Då EU-kommissionen började betala kompensation för sälskador för cirka sju år sedan hette det att stödet är tillfälligt. Stödet skulle betalas ut under en övergångstid samtidigt som medlemsländerna vidtar åtgärder för att skydda fisket från sälarnas angrepp.

Det har visat sig vara svårare än väntat. Orian Bondestam säger att fiskarna inte lyckas skjuta mer än hälften av den kvot om tusen sälar de har tilldelats.

–Säljakten äger rum på våren då det är farligt att bege sig ut på isarna.

Sälsäkra redskap har utvecklats för ryssjefiske, men nätfisket är fortfarande helt oskyddat. Eftersom sälskadorna på senare tid snarare har ökat än minskat anser alla berörda, inklusive riksdagsledamot Mats Nylund (SFP), att det inte finns någon anledning att just nu dra in det så kallade sältoleransstödet till yrkesfisket.Orian Bondestam säger att Finlands del av EU-sälstödet uppgick till en och en halv miljon euro under de första åren och att det efter det successivt har minskat till en miljon euro.

Med tanke på att årsfångsten av fisk i Finland har ett totalvärde om cirka tio miljoner euro utgör sälstödet en ansenlig del av yrkesfiskarens årsinkomst.

–I snitt handlar det om cirka tio procent. Men för en del fiskare utgör stödet en ännu större del, säger Bondestam.

För Nils Torvalds kom de nya tveksamheterna kring sälstödet i Finland som en överraskning. Torvalds fick in ett ändringsförslag i den nya europeiska havs- och fiskerifonden som röstades i fiskeriutskottet i juli och han har hittills levt i tron att allt är klappat och klart för fortsatt stödutbetalning under den nya programperioden.Just därför utgår både han och Löfström för att det inte ska bereda särskilt stora svårigheter att få ett kompletterande tillägg godkänt i plenum under andra veckan i oktober.

–Jag kan inte tänka mig att någon annan politisk grupp skulle tycka att en sådan skrivning var kontroversiell, säger Löfström.

Yrkesfiskets ekonomiska förutsättningar i Finland har försämrats märkbart under senare år. Det har lett till att en stor del av fiskarkåren har lagt av med fisket.Mycket möjligt blir det helt slut på yrkesfisket den dag om och när yrkesfiskarna inte längre får någon ekonomisk kompensation för de skador sälar åstadkommer på bragderna.

Källa: Vasabladet 10.9.2013/ Myntti