EU-parlamentti äänesti keskiviikkona meri- ja kalatalousrahastoasetuksesta. Äänestyksessä hyväksyttiin myös Nils Torvaldsin muutosesitys hylkeiden aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisesta kalastajille rahaston varoista.

Parlamentin käsittelyn jälkeen on vielä parlamentin ja neuvoston löydettävä yhteinen näkemys rahastoasetuksesta.

Uudessa rahastossa karsitaan kalastukselle myönnettäviä tukia entisestään ja panostetaan sen sijaan kalanviljelyyn.

Varojen käytöstä Suomessa päätetään myöhemmin komission hyväksymän elinkeinokalatalouden toimintaohjelman puitteissa. Toimintaohjelman valmistelu on kansallisesti käynnissä. Varojen myöntäminen uudesta rahastosta tulee viivästyminen koska rahastoasetuksen käsittely on pitkittynyt.

Lähde: EU-parlamentti, parlamentin jäsen Nils Torvalds ja SAKL 24.10.2013