EU-parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ALDE) tapasi maanantaina 28.10 Suomenlahden ammattikalastajia Loviisassa. Vierailu järjestettiin Nylands Fiskarförbundetin ja Suomen Ammattikalastajaliiton aloitteesta. Isäntinä olivat ammattikalastajat Mikael Lindholm ja Krister Hellström sekä Nylands Fiskarförbundetin toiminnanjohtaja Christian Linden ja SAKL:n toimitusjohtaja Kim Jordas.

Muun muassa merimetso- ja hyljeasiat olivat keskusteluissa esille. Torvalds kertoi parlamentin viime viikon meri- ja kalatalousrahastosta koskevasta äänestyksestä, jossa parlamentti hyväksyi mahdollisuuden maksaa korvauksia hylkeiden aiheuttamista vahingoista.

– Neuvottelut meri- ja kalatalousrahastosta alkavat marraskuun alkupuolella parlamentin, neuvoston ja komission välillä. Vaikka lopullinen tulos tiedetään vasta neuvottelujen jälkeen, olen kuitenkin aika luottavainen asian suhteen, Torvalds totesi.

Kalastajien edustajat olivat hyvin tyytyväisiä parlamentin toimintaan ja edellyttävät, että Suomi edistää asian hyväksymistä.

– Liitto on jo keskustellut kysymyksestä maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen kanssa, Jordas kertoi. Hyljeongelmaan ei tämän rakennekauden aikana ole saatu ratkaistua muilla keinoin, joten on enemmän kuin perusteltua, että järjestelmä jatkuu.

Torvalds 281013 022

EU-parlamentaarikko Nils Torvalds näyttää kännykkäkuvan päivän saaliista Krister Hellströmille (vasemmalla) ja Mikael Lindholmille.

Torvalds kertoi, että hän on käynyt tutustumassa ammattikalastukseen pitkin rannikkoa. Merimetsokysymys on monessa paikassa herättänyt paljon keskustelua. Etenkin viranomaisten toiminta aiheuttaa suurta ärtymystä.

– Suomessa linja merimetsokannan rajoittamisessa on ollut ihan toinen kuin Ruotsissa. Meillä myös jo annetut luvat ovat joutuneet valitusrumbaan. Merimetsoja pitäisi poistaa mahdollisimman tehokkaasti ja mallia tulisi hakea Ruotsista.

Loviisassa ammattikalastajat totesivat, että hylkeiden ja merimetsojen lisäksi ympäristöjärjestöjen toiminta on viimeisten kahden vuoden aikana aiheuttanut paljon harmia ja taloudellista vahinkoa. Lähikalan myynti suurien ketjujen vähittäiskaupoissa on vaikeutunut järjestöjen väliintulon takia.

Torvalds 281013 003

EU-parlamentaarikko Nils Torvalds kertoo Brysselin kuulumisia kalastajille ja mukana olleille paikallislehdille (Loviisan Sanomat ja Östra Nyland)