EU:n maatalousministerit kokoontuvat 9.10. Luxemburgiin keskustelemaan ensi vuoden kalastusmahdollisuuksista Itämerellä. Suomea ministerikokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ministerineuvosto päättää Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2018 komission ehdotuksen perusteella. Suomi kannattaa Itämeren kalakantojen hyödyntämistä kestävän enimmäistuoton mukaisesti. EU haluaa saavuttaa kestävän enimmäistuoton tasot kaikkien kalakantojen osalta asteittain mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuonna 2020.

Lähde: MMM tiedote 6.10.2017