Tänään Brysselissä ylimääräiseen maatalous- ja kalastusneuvoston kokoukseen saapuneet Euroopan maatalousministerit vaativat yksituumaisesti nopeita toimia EU:lta, jotta Venäjän elintarviketuontikiellosta maataloustuottajille aiheutuneita vaikeuksia voidaan lievittää. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

– Koska Venäjän asettama tuontikielto on suoraa seurausta EU:n ulkopolitiikasta, ministerit vaativat EU:ta käyttämään kaikkia yhteisen maatalouspolitiikan keinoja tuottajien tilanteen helpottamiseksi, ministeri Orpo kertoo. – Tarvittaessa tuet on rahoitettava maatalouden kriisivarauksesta. Lisäksi ministerit vaativat yhdessä, että mahdollisuuksia kansallisen tuen antamiseen helpotetaan unionimaissa.

Venäjän asettama EU-elintarvikkeiden tuontikielto on vaikeuttanut markkinatilannetta eniten hedelmä- ja vihannes- ja maitosektoreilla. Maitoalalla pahiten kärsineitä jäsenmaita ovat Suomi ja Baltian maat. Ministeri Orpo keskusteli tänään mahdollisista maitoalan tuista erikseen Puolan, Viron, Latvian ja Liettuan ministereiden kanssa.

Lisää tukitoimia tarvitaan

Vastapakotteiden aiheuttamia vaikeuksia helpottaakseen Euroopan komissio on muun muassa avannut tuen hedelmien ja vihannesten poistamiseksi markkinoilta mm. jakamalla niitä kouluihin ja hyväntekeväisyyteen. Lisäksi on avattu yksityisen varastoinnin tuki voille, rasvattomalle maitojauheelle ja niille juustoille, jotka ovat kärsineet Venäjän tuontikiellosta. Komissio on myös lisännyt rahoitusta maataloustuotteiden menekinedistämiselle EU:n ulkopuolisissa maissa.

Kokoukseen osallistuneet ministerit kiittivät komissiota markkinoita tukevien toimien nopeasta käynnistämisestä, mutta samalla monet jäsenmaat katsoivat, että tähänastiset tukitoimet ovat kriisin laajuuteen nähden riittämättömiä.

Venäjä on viime vuosina ollut Suomen kalatuoteviennin tärkein kohde, ja vastapakotteet koskettavat lujasti myös kalatuotevientiä, jonka päätuotteelle silakalle on vaikea löytää vaihtoehtoisia elintarvikemarkkinoita. Ministeri Orpon mukaan on hyvä, että myös kalatuotealan ongelmat on otettu EU-tasolla keskusteluun maatalousviennin kriisin ohella.

Ministeri Orpoa ilahduttaa, että komissio oli tänään myötämielinen ministerien vaatimukselle suoraan tuottajille kohdennetuista EU:n tukitoimista.

– Neuvosto antoi tänään komissiolle täyden tuen valmistella kaikkia tarvittavia, myös suoraan tuottajille kohdistettuja tukitoimia kriisin lievittämiseksi. Neuvosto palaa tähän asiaan syys-lokakuun vaihteessa Italiassa pidettävässä kokouksessa ja komissio sai tehtäväksi valmistella nopeasti ehdotuksia sen toimivaltaan kuuluvista asioista, Orpo sanoo.

Lähde: MMM 5.9.2014