Maatalous- ja kalastusneuvosto on määrä kokouksessaan maanantaina 28.1. käsitellä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta. Asialistalla on myös mm. uuden puheenjohtajamaa Irlannin työohjelma. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Merkittävin neuvoston käsiteltävänä oleva kalatalousasia on yhteisen kalastuspolitiikan uudistus. Uudistuspaketti sisältää ehdotukset EU:n yhteisestä kalastuspolitiikasta, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Tavoitteena on saavuttaa Euroopan parlamentin kanssa yhteisymmärrys uudistuksesta kesäkuussa 2013.

Uusi puheenjohtajamaa Irlanti esittelee ministereille työohjelmansa. Työohjelma keskittyy kolmeen suurempaan asiakokonaisuuteen, jotka ovat yhteisen maatalouspolitiikan uudistus, yhteisen kalastuspolitiikan uudistus sekä eläin- ja kasvinterveyspolitiikan uudistaminen.

Lähde: MMM 25.1.2013