Joulukuun maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa päätettiin laajasta kalastuspaketista. Jokavuotiseen tapaan siinä sovittiin ensi vuoden kalastusmahdollisuuksista ja maakohtaisista kiintiöistä EU:n vesialueilla ja laajoilla EU:n ulkopuolisilla valtamerialueilla, joita koskevia sopimuksia EU:lla on kolmansien maiden kanssa. Jo aiemmin syksyllä on sovittu vastaavista kiintiöistä Itämerellä ja syvänmerenkalastuksessa. Mustanmeren kalastusta koskeva päätös tehtiin tässä kokouksessa erillisellä asetuksella.

Kiintiöpaketti koskee yli 150 kalakantaa. Yleisenä huomiona on, että onnistuneen politiikan myötä useiden kalakantojen tila on kohentunut. Liikakalastetuiksi luokiteltujen kalakantojen osuus on puolittunut kymmenessä vuodessa. Heikossa kunnossa olevia kalakantoja on silti myös useita vielä. Uudistetun kalastuspolitiikan päätavoitteena on saavuttaa kalastuksen kestävä taso vuonna 2015 tai asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä.

Ongelmallisimpia tälläkin kertaa olivat eräät keskisen Atlantin, Kelttien meren, Kanaalin ja Pohjanmeren vesialueet, ja kalalajeista useat turskakalat ja kampelat. Loppuratkaisussa otettiin huomioon myös kalastuselinkeinon taloudellisen kestävyyden turvaaminen, totesi puheenjohtajamaa Italian ministeri. Paketti koskettaa Suomeakin siltä osin, että Suomella on 73 tonnin sillikiintiö pohjoisella Atlantilla. Viime vuosina sillikiintiö on vaihdettu Ruotsin kanssa Itämeren kilohailiin.

Lähde: MMM tiedote 18.12.2014