Euroopan Unionin komissio on 24.6.2015 hyväksynyt Suomen tukinotifikaation
Venäjän kalan tuontikiellon aiheuttamien taloudellisten menetysten
osittaiseksi korvaamiseksi. Tämän vuoksi maa- ja metsätalousministeriö on
siirtänyt eduskunnan myöntämän 600 000 euron suuruisen tukisumman
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, joka valmistelee aiemmin keväällä
suoritetun haun perusteella päätökset tuen myöntämisestä. Päätökset
valmistuvat lähiaikoina.

Lähde: MMM 26.6.2015