Suomi haki viime maaliskuussa EU:lta poikkeusta, että alkutuotannoksi voitaisiin katsoa myös kalan perkaaminen maissa heti pienimuotoisen rannikkokalastuksen ja sisävesikalastuksen jälkeen. EU-lainsäädännössä kalan perkaaminen aluksilla katsotaan alkutuotantoon liittyväksi toiminnaksi. Poikkeuksen saaminen olisi vaatinut sekä komission että muiden jäsenvaltioiden hyväksynnän.Komissio ei hyväksynyt Suomen poikkeusanomusta. Komission kesällä antaman lausunnon mukaan poikkeus olisi ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut neuvottelut kalastuselinkeinon (Suomen Ammattikalastajaliitto ry ja Suomen Sisävesiammattikalastajat ry) ja valvontaviranomaisen (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) kanssa siitä, miten sama tavoite voitaisiin saavuttaa nykyisen lainsäädännön puitteissa, ohjeistuksen ja hyvän käytännön ohjeiden avulla.

Lähde: MMM 6.9.2013