Sälstammarna av både gråsäl och vikaresäl växer okontrollerat och utgör idag ett regionalt allvarligt hot mot yrkesfisket, sportfisket, besöksnäringen, restaurangnäringen och handeln i övrigt som vill ha tillgång till regional och lokal fisk.

ETT GRUNDLÄGGANDE FEL är att de årliga inventeringar och räkningar som görs av sälbestånden inte är tillförlitliga. Det är lättast att räkna vikaresälar på vårisen med
sporadiska flygningar längs Norrlandskusten. Sälarna hör på mils avstånd flygplanets motorljud vilket medför att stora sälhopar inte räknas därför att de har glidit av isen och ner i vattnet. Enligt forskarna bedöms endast 20 procent av sälarna vara i vattnet när de genomför sina räkningar men där om tvistar de lärde.

Även om gråsälarna vid den här tiden på året byter päls är det inte trovärdigt att 80 procent av de vattenlevande djuren lever i friska luften. Vid räkningarna har de dessutom skrämts ner i vattnet av motorljudet. Idag uppskattas det finnas närmare 4 000 gråsälar och uppemot 10 000 vikaresälar i Bottenviken.

Forskningen uppskattar att vikaresälen ökar med 4,5 % och gråsälen med 8 % per år. Det medför ett årligt tillskott på cirka 450 vikaresälar och cirka 2 400 gråsälar.

Styrelsen för Norrbottens Kustfiskareförbund

Källa: SFR 11.6.2012, hela brevet http://www.yrkesfiskarna.se/dokument/oevrigt/312-nkf-de-okontrollerat-okande-salstammarna-ar-ett-allvarligt-hot-mot-lanets-olika-naringar-2012-06-11/download.html