Maa- ja metsätalousministeriö ja Rajavartiolaitos osallistuivat eteläisellä Itämerellä 9. – 15.3. yhteiseen EU:n kalastuksenvalvontaoperaation, joka toteutettiin tarkastamalla kalastusaluksia ja pyydyksiä Puolan talousvyöhykkeellä. Tarkastetut kalastusalukset purjehtivat Ruotsin, Puolan, Liettuan ja Tanskan lipun alla. Tarkastuksissa ei käynyt ilmi erityisiä rikkomuksia. Kova merenkäynti rajoitti tarkastustoimintaa merkittävästi operaation alussa.

Rajavartiolaitos osoitti operaatioon vartiolaiva Tursaksen miehistöineen. Tursaksen miehistön lisäksi toimintaan osallistuivat kalastuksenvalvojat Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Puolasta sekä Liettuasta. Operaatiokeskus osoitti Tursakselle alueen, jolla se etsi ja tarkasti aluksia. Tarkastettavien alusten sijainti selvitettiin EU:n kalastusalusten paikkatietojärjestelmän (VMS) sekä AIS-tietojen avulla. Paikannuslaite on pakollinen yli 15 metrin ja osalle yli 12 metrin pituisista kalastusaluksista. Monikansallisten viranomaisten yhteistyö sujui hyvin. Operaation toimintaa Suomessa koordinoi maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosasto.

Operaation aikana tarkastettiin merellä 15 kalastusalusta ja satamassa yksi. Pääosa tarkastetuista aluksista kalasti turskaa trooleilla sekä pohjaverkoilla. Aluksissa tarkastettiin kaikki kalastukseen liittyvä kuten pyydykset, kalastuspäiväkirjat, kalojen säilytystilat, alamittaisten kalojen osuus ja eri kalalajien esiintyminen saaliissa.

Vastaavia valvontaoperaatioita järjestetään eri EU:n jäsenvaltioiden yhteistyönä useita tämän vuoden aikana. Tarkastusten tavoitteena on turvata Itämeren turskakannan elpyminen sekä seurata säädösten noudattamista. Operaatioiden aikana tehostettua valvontaa järjestetään merkittävimmillä turskan ja lohen kalastusalueilla sekä satamissa, joihin turskaa ja lohta puretaan merkittäviä määriä. Lohi otettiin mukaan valvottaviin lajeihin viime vuoden lopulla. Tämän operaation aikana lohenkalastus oli vähäistä eikä lohenkalastusaluksia tavattu. Operaatiota johti Euroopan Unionin kalastuksenvalvontavirasto (EFCA), ja sen kansallisia valvontaresursseja koordinoi Saksa ja Puola.

Turskan yhteisvalvontaoperaatiot alkoivat vuonna 2007, jonka jälkeen havaitut rikkomukset ja puutteet raportoinnissa ovat vähentyneet merkittävästi. EU jäsenvaltioiden yhdessä toteuttamat valvontaoperaatiot ovat yhtenäistäneet valvontamenettelyjä ja valvonnan uskottavuutta.

Lähde: MMM 18.3.2013