Esiselvitys Suomenlahden ammattikalastuksen kestävyydestä on valmistunut helmikuussa. Selvityksessä esitellään Suomenlahden ammattikalastuksen erityispiirteet ja arvioidaan kalastuksen kestävyyttä. Esiselvityksessä on arvioitu kalastusten kestävyyttä MSC-kalastusstandardia vastaan (Marine Stewardship Council:n ympäristömerkki).

Esiselvityksen arvion mukaan voidaan katsoa, että Suomenlahden rysäkalastuksella voisi olla edellytyksiä edetä varsinaiseen MSC-sertifiointiin. Päätös sertifioinnin hakemisesta kuuluu kuitenkin Suomenlahdella toimiville kalastusyrityksille. Ottaen huomioon rannikkokalastuksen pienet tuotantovolyymit on erittäin tärkeää, että sertifioinnin lyhyen ja pidemmän aikavälin kustannukset selvitetään perusteellisesti ennen kuin prosessissa edetään.

Selvitys on FM Maria Saarisen laatima (Peimarin koulutuskuntayhtymä, Livia) ja hanke on saanut rahoitusta Etelä-Suomen kalatalousryhmältä.

Selvitys kokonaisuudessaan linkissä http://www.seprat.net/?lang=fi&id=631