Vain turskan kalastuksen erityisluvalla kalastavilla on oikeus Itämerellä kalastamiseen neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 artiklan 3 mukaisesti sallituilla turskapyydyksillä.

Turskankalastuk­sen erityisluvat myönnetään ministeriön asetuksessa (949/2010) säädetyllä tavalla. Erityislupaa kos­kevat hakemukset käsitellään ELY-keskuksissa. Kalastusaluksella on pidettävä jäljennöstä erityis­luvasta. Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää internetsivuillaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 artiklan 10.3 mukaista luetteloa niistä aluksista, joille tällainen lupa on myönnetty.

Erityislupa vuodelle 2014 on haettava viimeistään 3.12.2013.

Lähde: MMM