Vieraslajeista on nyt saatavilla suomenkielinen tunnistusopas, joka kattaa suuren osan Suomen merialueilla tavatuista vieraslajeista. Oppaan toivotaan auttavan lajien tunnistamisessa ja havaintojen ilmoittamisessa tutkijoille, sillä rannikolla tavattavat vieraslajit tulevat heikosti esiin ympäristöseurannoissa. Erillistutkimukset ja yleisöhavainnot ovatkin tärkeä ja joskus ainoa keino saada tietoa näistä lajeista.

”Vieraslajeja voi tavata esimerkiksi veneillessä, sukeltaessa, kalastaessa tai muutoin vesirajan alapuolista elämää tarkkailtaessa. Suurikokoiset lajit kuten ravut voi tunnistaa silmämääräisesti tarkastellen, mutta etenkin pienten selkärangattomien kohdalla tarvitaan useimmiten mikroskooppia”, toteaa tutkija Reetta Ljungberg SYKEstä, yksi oppaan kirjoittajista.

Oppaan julkaisivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL yhdessä.

Ilmoita havaintosi verkkolomakkeella

Vieraslajihavaintoja voi ilmoittaa RKTL:n ja SYKEn yhteisellä vieraslajilomakkeella, joka löytyy verkosta osoitteesta www.riistakala.info/vieraslajit

Kymmeniä vieraslajeja siirtynyt Itämereen

Vieraslajit ovat alueelle vieraita lajeja, jotka ihmisen toiminnan kautta ovat siirtyneet merialueelta toiselle. 1800-luvulta tämän vuosituhannen alkuun Itämereen on tullut yli 100 vieraslajia, joista noin 70 on jäänyt mereemme pysyvästi.

”Meri- ja kanavaliikenteen kasvu on tuntuvasti lisännyt lajien siirtymisiä uusille alueille. Vieraslajit saapuvat yleensä laivojen painolastivesitankeissa tai runkoon kiinnittyneinä. Suomen rannikoilla elää nykyään vakituisesti yli 20 vierasta lajia”, toteaa erikoistutkija Maiju Lehtiniemi SYKEstä.

Oppaan avulla uudet lajit tutuksi

Itämereen on päätynyt vieraslajeja monista eri eliöryhmistä. Niiden runsaus, esiintymislaajuus ja vaikutukset rannikollamme vaihtelevat lajeittain.

Julkaistu opas kattaa vieraslajeista sekä eläimiä että kasveja: nilviäiset, murtovesisääsket, eläinplanktonin, matalan rantavyöhykkeen äyriäiset, kampamaneetit sekä näkinpartaislevän ja putkilokasvit. Kalojen tunnistusosuus julkaistaan myöhemmin.

Tunnistusopas ei sisällä vieraslajeja ryhmistä polttiais-, sammaleläimet, panssarisiimalevät tai madot, sillä näiden lajien tunnistaminen morfologian perusteella on hyvin haastavaa tai jopa mahdotonta.

”Suomessa jo tavattujen lajien lisäksi opas kattaa lajeja, joiden on arvioitu mahdollisesti levittäytyvän Suomeen Itämeren muista osista tai kauempaakin”, tutkija Reetta Ljungberg toteaa.

Yhteensä oppaassa on nyt kuvattu 38 lajia. Opas on kirjoitettu julkaisumuotoon, joka suuren tiedostokokonsa vuoksi on selattavissa ja ladattavissa osissa.

Linkit
1. Oppaaseen: http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/uhat/vieraslajit/vieraslajiopas/

2. vieraslajien ilmoituslomakkeeseen:
http://www.riistakala.info/vieraslajit/index.php

Lähde: RKTL 18.6.2012