Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.
 
2.6 Kalatalouden tutkintotoimikunta, Kouvola
 
4.6 EU17 kalatalousjaosto, ICES:n neuvonanto vuodelle 2015
 
4.6 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen. Hallituksen esitys HE 28/2014 vpeduskunnalle laeiksi hyljetuotteiden kaupasta ja metsästyslain 43 §:n muuttamisesta http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/he+28/2014 .
 
6.6 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen. E-asia: Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015. Tässä vaiheessa ICES:n antamat kanta-arviot ja suositukset vuodelle 2015 (ICES julkaisee perjantaina 30.5).