28.10 Kansallinen lohistrategian työryhmä, viimeinen kokous (HjS)

28.10 EU-parlamentaarikko Nils Torvaldsin vierailu, Söderby (MLh, KH, KJ)

28.10 Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeiden päivittäminen, YM:n kuulemistilaisuus (TK)

30.10 Kuulemistilaisuus MMM, luonnos yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvontaa ja seuraamuksia koskevaksi laiksi (OS, KJ)