Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

1.3 Lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) n:o 1224/2009 muuttamisesta, viimeinen jättöpäivä