20.3 Kalasatamatyöryhmän kokous (KJ)

24.3 MSC-hankkeeseen liittyvä työkokous (KJ)

24.3 Tapaaminen SYKE – SAKL, meren roskat (KJ)

25.3 Nylands Fiskarförbund, vuosikokous (KJ)