20.8 Kalastuslakipalaveri MMM-SAKL, versio heinäkuu 2013

21.8 Kokous Oiva-järjestelmästä

23.8 MEP Nils Torvalds tutustuu ammattikalastukseen, Loviisa