10.6 Tilaisuus Ruotsin lohenkalastuksen järjestelyistä

13.6 Luonnonvarakeskuksen perustamisvaiheen sidosryhmäfoorumi

14.6 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi hyljetuotteiden kaupasta annettavaksi laiksi, viimeinen jättöpäivä

14.6 Kalatalouden tutkintotoimikunta, Hanko