Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

9.12 Kirjallinen lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, jatkokirjelmä

12.12 Kalaviikkotoimikunta

12.12 Suomenlahden kalastuksen MSC-sertifioinnin arviointihanke, ohjausryhmän kokous

15.12 Lausuntopyyntö silakan ja kilohailin kalastuksen järjestelyistä vuonna 2014, viimeinen jättöpäivä