Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

6.10 Ruotsinkieliset kala-alan järjestöt, tapaaminen (KJ)

7.10 Maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, hallituksen esitys laiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta (KJ), linkki esitykseen http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=he+118/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

7.10 Maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, jatkokirjelmä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta ajoverkkokalastuksen kieltämisestä (KJ)

9.10 MMM:n sidosryhmätapaaminen (KJ), mm. kalataloushallinnon organisointi ja kalastuslain tilanne