2.8. Tapaaminen Helsingin tapahtumasäätiö, Helsingin silakkamarkkinat

5.8. MMM:n lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta (kriisituki)

12.8. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (TFC-järjestelmän osittainen purkaminen)

15.8. Tilannekatsaus Ukrainan sodan vaikutuksista kalatalouteen (MMM)

16.-17.8. Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2022, Turku-Tukholma-Turku

18.-19.8. Pro Kalan ry:n hallituksen kesäkokous, Kasnäs

19.8. YM:n lausuntopyyntö: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi muovia sisältävistä kalastusvälineistä (kansallinen SUP-asetus)

23.8. Seminaari: Merialuesuunnittelu ja merellinen ruoantuotanto, Turku

29.8. Tukala innovaatio-ohjelman johtoryhmän kokous, Helsinki

31.8. LVM:n lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle alusliikennepalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi

2.-3.9. SAKL:n hallituksen kesäkokous, Tampere