Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

20.9 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, O 20/2018 vp Selvityspyyntö koskien Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmaa (KJ)

21.9 MMM:n lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta kalastuksesta annetun asetuksen muuttamiseksi (ankeriaan kalastuksen rajoittaminen)

21.9 Tapaaminen SYKE, MARELITT Baltic projektin jatko (KJ)