Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

10.9 Tapaaminen Luke/tilastot (KJ)

10.9 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö Ruotsin merialuesuunnitelmaluonnoksista ja niiden ympäristöselostuksista, viimeinen jättöpäivä
Linkki suomenkieliseen versioon: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=85181388-40a1-4834-ba2c-631d1c7a0b54&respondentId=7f03e138-c97f-44df-ba57-166f7240397c
Länk till svensk version: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=85181388-40a1-4834-ba2c-631d1c7a0b54&respondentId=7f03e138-c97f-44df-ba57-166f7240397c&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f

12.9 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, U 66/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta  kalastuksenvalvonnan osalta (Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttaminen)

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/U+66/2018 (KJ)

12.9 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, U 67/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/U+67/2018 (KJ)

12.9 MMM:n lausuntopyyntö komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2019, viimeinen jättöpäivä (KJ)

13.9 EU17 kalastusjaosto, vuoden 2019 kalastusmahdollisuudet (KJ)

13.9 Eduskunnan ympäristövaliokunta, kuuleminen, HE 85/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+85/2018 (KJ)