Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

4.9 Elinkeinokalatalouden markkinointiohjelman ohjausryhmän kokous (KJ)

7.9 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen (KJ), hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, hallituksen esitys linkissä HE 85/2018 vp