Ensi viikolla ja kesän aikana asialistalla muun muassa seuraavaa.

11.–12.7. ja 16.–19.7. sekä 29.7.–2.8. SAKL toimisto suljettu

15.7. Högsta förvaltningsdomstolen, begäran om svar med anledning av yttrande av Ålands landskapsregering, Bogskär naturreservat, ÅLR beslut 7.12.2023

7.8. EU-komission kysely hyljetuotteiden kauppaa koskevan EU-lainsäädännön toimivuudesta sulkeutuu, lisätietoja https://sakl.fi/maa-ja-metsatalousministerio-kannustaa-vaikuttamaan-komissioon-hyljetuotteiden-kaupan-sallimiseksi/

15.–16.8. Pro Kalan hallituksen kesäkokous, Hailuoto

23.8. Edustajan nimeäminen merialuesuunnittelun sektoriyhteyshenkilöryhmään

26.8. SYKE, lausuntopyyntö koskien Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Fyrskeppet merituuliteollisuusalueen ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja lupahakemusta

27.8. Länsstyrelsen i Uppsala län, Fyrskeppet Offshore Ab, ansökan on tillstånd för havsvindpark, yttrande

28.8. Suomen Kalankasvattajaliitto 60 vuotta, Turku

29.8. Kalastuselinkeinon kesätapahtuma 2024, Tampere. Enemmän tietoa tapahtumasta heinäkuun aikana.

29.–30.8. SAKL:n hallituksen kesäkokous, Tampere

30.8. Avoimuusrekisteri, vaikuttamistoiminnan ilmoittaminen kaudelta 1.4.24–30.6.24.

1.9. Lausuntopyyntö, hallituksen esitysluonnos eduskunnalle valtion aluehallintouudistusta koskevaksi lainsäädännöksi