Ensi viikolla ja lähitulevaisuudessa asialistalla muun muassa seuraavaa.

12.6. Eduskunnan ympäristövaliokunta, E-kirjelmä ICES:n tieteellisestä neuvosta Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2025, kirjallinen lausunto

12.6. Selvityshenkilö Susanna Aro luovuttaa kalakoulutusta koskevan selvitysraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille

13.6. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, E-kirjelmä ICES:n tieteellisestä neuvosta Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2025, kirjallinen lausunto

14.6. VARELY:n lausuntopyyntö; Ilmatar Offshore Ab:n merituulivoimahanke Bothnia, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

19.6. MMM, nimeämispyyntö, yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmän muutosten täytäntöönpanoa valmisteleva työryhmä

19.6. MSP-webinaari (merialuesuunnittelu)

26.6. MMM:n lausuntopyyntö MMM:n asetuksesta hallinkiintiöksi 2024–2027

28.6. TEM:n lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta

30.6. Metsähallituksen lausuntopyyntö Saaristomeren alueen hoito- ja käyttösuunnitelman sekä Saaristomeren kansallispuiston järjestyssäännön päivityksestä

4.7. TEM:n lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi merituulivoimasta talousvyöhykkeellä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

5.–6.7. Valtakunnalliset ammattikalastusmessut Reposaaressa

29.8. Kalastuselinkeinon kesätapahtuma 2024, Tampere

29.–30.8. SAKL:n hallituksen kesäkokous, Tampere