Ensi viikolla (ja lähiviikkoina) asialistalla muun muassa seuraavaa.

4.4. Metsähallitus, ennakkokeskustelu Kotkan ja Haminan merialueiden kalankasvatusmahdollisuuksista (Teams)

4.4. Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaari, Suomen SUP-tuottajayhteisö Oy, Helsinki/Teams

5.4. Metsähallitus, ennakkokeskustelu Paraisten (Korppoo, Houtskär) merialueiden kalankasvatusmahdollisuuksista (Teams)

10.4. Webinaari: Lisää kotimaista kalaa ammattikeittiöiden tarjontaan, lisätiedot https://sakl.fi/webinaari-10-4-2024-klo-13-30-14-00-lisaa-kotimaista-kalaa-ammattikeittioiden-tarjontaan/

11.4. MMM:n nimeämispyyntö Valkoposkihanhen ja merimetson siirtäminen riistalajeiksi -seurantaryhmään

12.4. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta Vna EMKVR:n Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (mm. hyljekorvaukset)

12.4. Silakankalastuksen skenaariot, haastattelu (Teams)

12.4. Ålands landskapsregering, avgränsningssamråd, synpunkter, industriområde för havsvind Sunnanvind

13.4. Martin Kala 70 vuotta, Turku

17.4. Pro Kala, vuosikokous, Helsinki

17.4. Työtehoseura 100 vuotta, Helsinki

19.4. MMM:n lausuntopyyntö kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta